Krbové vložky S3 a S4

Vložky S3 12 kW a S4 16 kW

Měřené a vypočtené veličiny:jmenovitý výkon – zdroj protokol č.30-5196/T

Jednotka

S3

S4

Jmenovitý tepelný výkon

kW

12

16

Tah komína

Pa

12

12

Průměrná teplota spalin

°C

245

353

CO2

%

7,45

8,1

CO - naměřené

%

0,10

0,10

Účinnost vložky

%

74

68

Teplovodní výměník spalinový - výkon 

kW

8,0

10,0

Výkonové varianty v případě spalinového vodního výměníku naleznete zde.

Vložky obložené kachlemi svým stylem s praskajícím dřevem vytvářejí domácí atmosféru s vůní živého ohně. Provedení krbových kamen spojuje tradici litinových topidel a moderní realizace teplovodních a teplovzdušných kamen. Krbové vložky, které jsou základem modelových kamen firmy Retap s.r.o. jsou v nabídce s výkony 12 kW a 16 kW. Tyto vložky jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem v Brně, certifikát k nahlédnutí zde.
 Topeniště vložky je uzavřeno prosklenými litinovými dvířky, což umožňuje zatopit v krbu bez rizika požáru. Keramické sklo je dodáváno předními světovými výrobci a garantuje bezpečný provoz. Litinová prosklená dvířka lze otvírat do strany. Litina je chráněna nástřikem žáruvzdorného černého matného laku. Krbové vložky jsou v popelníkovém díle opatřeny ovládacími prvky pro regulaci primárního a sekundárního vzduchu. Horní i spodní částí skla je přiváděn sekundární vzduch, který zabraňuje usazování splodin na skle. Spaliny jsou odváděny z topeniště do kouřovodu o průměru 150 mm. Spalovací kamna musí být připojena odvodem spalin do komína dle ČSN 374210. K instalaci kamen a montáži s ní spojené je nutná platná revize komínu dle ČSN.

Varianty kamen modelové řady SK naleznete zde.

Výhody vložek S3 a S4

 • Nové provedení zajišťující vynikající čistotu skla
 • zjednodušená obsluha a čištění
 • tradiční objemný popelník
 • možnost vestavěného vodního výměníku
 • velmi nízké emise škodlivin
 • vysoce ekonomický provoz
 • možná volba v tvaru litinových dvířek
 • umožňuje oboustranné použití kamen

Co to znamená: dobrá kamna?

Jak velká kamna nebo krbovou vložku?

To záleží na:

 • rozloze domu/pokoje
 • izolaci domu
 • dispozičním řešení domu
 • na tom, zda dáváte přednost požitku z pohledu na plameny či teplu

V Evropě se pro přibližný výpočet potřebného výkonu  používá 60-70 W na 1m2,  při výšce stropu  2,4 m.

 

Účinnost

Nejdůležitější faktory z hlediska účinnosti jsou:

 • Dokonale těsné topeniště
 • Velikost sálavé plochy
 • Druh dřeva a  % vlhkosti
 • Izolace domu
 • Způsob ovládání kamen

Kamna s vysokou účinností spalují dřevo spíše pomaleji než rychle. Spalování je řízeno regulací přívodu vzduchu do topeniště.

 

Dřevo hoří ve třech fázích:

 • Voda se odpaří
 • Dřevo se přemění v dřevěné uhlí a plyny
 • Dřevěné uhlí hoří

Mnoho kamen nechává uniknout plyny nespálené do komína. Tyto plyny představují 60% potenciálního tepla, obsaženého ve dřevu. Aby se tomu zabránilo, je třeba přivést do topeniště kyslík a smíchat ho s plyny při teplotě 350 – 600 °C. Moderní kamna jsou koncipována tak, že sekundární vzduch přiváděný do topeniště umožňuje spalování plynů a částic, které by normálně unikly do komína nespáleny a tím dosahují vyšší účinnosti. Pomalé spalování je normálně odvislé od primárního přívodu vzduchu. Přidáním sekundárního vzduchu se spálí plyny a částice mnohem účinněji než při nižší teplotě v topeništi. Tento systém se všeobecně nazývá dvojí nebo čisté spalování = Clean Burn a zvyšuje účinnost až o 40%.
  
K dosažení vysoké účinnosti je zapotřebí suchého dřeva. Mokré dřevo vedle nižží účinnosti navíc způsobuje tvorbu kreozotu v komínu, pokud dochází k nedokonalému spalování.

 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 3800 W energie (100 % účinnost)
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 420 W (12 % účinnost) spáleného v otevřeném krbu
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 1900 W (50 % účinnost) spáleného v tradičním topeništi
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 2800 W (75 % účinnost) spáleného v topeništi s čistým spalováním

 

Rozdíl v účinnosti

Tepelný výkon

Množství energie, kterou lze získat spálením dřeva, závisí na jeho vlhkosti. Při ideální vlhkosti 20%  získáme cca 2800 W z 1 kg dřeva při 75%-ní účinnosti.

Kalorická hodnota

Suché dřevo dává více tepla na 1 kg dřeva, ale kratší dobu hoření
Hodnoty hoření dřeva při 0% vlhkosti

Aktuality

Kontakty

Retap spol. s r.o.
Vaňkova ulice 730, 463 65
Nové Město p. Smrkem
Tel1.: +420 482 325 537
tel2.: +420 775 325 555
tel3.: +420 603 260 891
E-mail: retap@retap.cz
web: www.retap.cz
GPS 50°55'43.600"N, 15°13'32.360"E

Sociální sítě

^