Cvičení na labilních plochách

CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH

- labilní = nestabilní plocha se vychyluje tím více, čím je pacientům postoj nestabilnější

- ke cvičení se využívají labilní plochy s brzdným systémem – Posturomed , dále pak válcové a kulové úseče, balanční sandály, čočky, míče – velké fyziobally, overbally, S-bally, pružné žíněnky, minitrampolína

- cílem cvičení je dosažení koordinace všech svalových skupin, které nám zajišťují stabilitu stoje a balanci

- cvičení lze využít pro stabilitu kloubů (pooperační stavy, artrosy, apod.), zlepšení držení těla, popř. náprava vadného držení těla, zajištění správné funkce hlubokého stabilizačního systému (HSSP)

Indikace:

poúrazové a pooperační nestability kloubů a páteře, bolesti zad při svalové dysbalanci, stavy po totálních endoprotézách, vadné držení těla, chabé držení těla, hypermobilita páteře a kloubů, instabilita hlezenního a kolenního kloubu po úrazech a operacích hlavně zkřížených vazů kolene.

 

^