Vyšetření odbornými lékaři

Vyšetření odborníky v oboru LÉČEBNÁ REHABILITACE,

s určením metodiky, dávkování a frekvence pohybové, reflexní a fyzikální léčby

doporučením medikace i kompenzačních pomůcek,  

se zaměřením na nezánětlivá onemocnění pohybového aparátu a poúrazové stavy.

 

Výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou, pro soukromé účely: jednotná částka 400,- Kč

- Vyšetření za účelem životního pojištění                        

- Vyšetření pro řidičský průkaz, nebo zbrojní pas         

- Vyšetření pro pracovní odškodnění a pod. 

                  

Ceník administrativních výkonů : jednotná částka 150,- Kč

- Kopie, či výpis ze zdravotnické dokumentace

- Zpráva pro životní pojistky a pod.

 

Platnost od 1.1.2023         MUDr. Vojtěch Kotek

 

^