Dětská rehabilitace-info a metody

 Rehabilitace dětí a mládeže - informace a doporučení.

Vzhledem k tomu, že v našem zařízení Centrum léčebné rehabilitace, s.r.o.  

došlo v současné době k odchodu 2 fyzioterapeutek, budeme ošetřovat pouze dětské poúrazové stavy.

Na jiné pacienty nemáme bohužel kapacitu. Žádám o pochopení.  MUDr. V. Kotek

___________________________________________________________________________________________

Pro léčbu velmi malých dětí s diagnózou Dětská mozková obrna, poruchy normálního vývoje 

a tam, kde je indikována léčba reflexními metodami, např. dle prof. Vojty či jiné neurofyziologické metody DOPORUČUJEME KONTAKTOVAT :

-  rehabilitační zařízení v KNL Liberec - dětské oddělení

-  rehabilitaci u pí Šárky Švíglerové, DiS, v ortopedickém centru u Správy sociálního zabezpečení - Frýdlantská ul. u kina Varšava

Tato pracoviště jsou schopna ošetřit hlavně nejmladší děti metodou prof. Vojty

-  v rehabilitaci POHODA u bazénu Liberec je možno rehabilitovat LTV u dětí, hlavně VDT=vadná držení těla,

  skoliozy a pod. 

_______________________________________________________________________________

Metoda Ludmily Mojžíšové (v současné době neposkytujeme)– původně používána k léčbě některých druhů ženské funkční sterility (neplodnosti).V současnosti se používá i u některých funkčních poruch pohybového aparátu žen, mužů i dětí v případech:

- špatného držení těla - skoliozy - poúrazových stavech

Uplatňuje se cvičením – protažením zkrácených a posílením oslabených svalů, mobilizacemi zablokovaných kloubů, především v oblasti bederní páteře a pánve. Nutná je aktivní spolupráce.

_________________________________________________________________

Vojtova metoda (v soušasné době neposkytujeme)– je léčebná technika, založená na principu reflexní lokomoce pomocí stimulace přesně definovaných spoušťových zón na těle klienta. Je vhodná zejména pro kojence a děti, ale používá se i u dospělých a je účinnou léčbou  i prevencí pohybových vad.

Používá se při neideálním vývoji dítěte (centrálních koordinačních poruchách), asymetrickém vývoji dítěte, neurologických onemocněních či ortopedických vadách.

Terapie probíhá pod vedením fyzioterapeuta.

Nezbytná je součinnost rodinných příslušníků, hlavně rodičů a přesné vyškolení jednoho z nich, který bude terapii pravidelně provádět v domácím prostředí zpravidla 4x denně. Klient dochází za fyzioterapeutem ke kontrole techniky provádění, výsledků léčby a stanovení dalšího postupu.

Léčba je dlouhodobá a efekt léčby je závislý na včasnosti jejího zahájení, na stupni poškození a na intenzitě a účinnosti cvičení.

________________________________________________________________________

 Léčebná tělesná výchova u dětí

LTV u dětí je zaměřena hlavně na poúrazové stavy, dále na vadné držení těla, skoliozy a další diagnózy vyžadující fyzioterapii.

 

 

 

 

^