Hluboký stabilizační systém (HSSP)

HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM PÁTEŘE (HSSP)

- mezi stabilizační svaly páteře patří příčný břišní sval, svaly pánevního dna a některé zádové svaly, např. svaly obepínající páteř (svaly a vlákna vnějších obratlových destiček)

- stabilizační svaly (HSS) vymezují břišní dutinu a chrání ji před poškozením. Břišní dutina je ohraničena shora bránicí, zezdola a zepředu příčným břišním svalem a zezadu svaly páteře. Je důležité mít všechny tyto svaly v rovnováze, zejména pro sportovce zabývajícího se silovými sporty. Všechny tyto svaly přednostně udržují stabilitu páteře a jejich cílem by při správné funkci mělo být udržení páteře v neutrální poloze.

- HSSP má významnou funkci při dechovém cyklu, řadíme pod něj i bránici, která je hlavním dechovým svalem

^