Chemické čištění potrubí, stoupaček a nádrží

Moderní, ekologické postupy při odstaňování nečistot, usazenin, kalů a usazenin v technologických systémech.

Náš tým, zabývající se energetikou a dalšími službami má mnohaleté zkušenosti s pracemi v oblastech, které jsou spojeny s aplikacemi chemických a fyzikálních metod čistění systémů, kde je mediem voda či její roztoky, ropa a ropné deriváty či jiné chemické agens,  kde jsou na površích systémů usazeniny a nečistoty, které nelze běžnými postupy odstranit, a nebo vyžadují fyzicky a technicky náročné přístupy. Zároveň má zkušenosti s ochranou materiálů před různými vlivy prostředí. Tyto své zkušenosti a postupy Vám nabízí k využití.

 

Činnosti:

 • chemické a tlakové čištění  energetických  a vodních systémů
 • chemické a tlakové mytí povrchů
 • aplikace kompozitních materiálů
 • vysokopevnostní opravy a lepení betonu
 • vysoce odolné ochranné nátěry a nástřiky
 • tepelně izolační a protiplísňové materiály a jejich aplikace
 • zajištění likvidace odpadů

 

 

Údržba a čištění energetických a vodovodních zařízení

Provoz všech druhů zařízení, kde se  jako medium používají a skladují kapaliny, plyn či tudy prochází znečistěný vzduch, začne  po určité době trpět tvorbou či zanášením a usazováním cizorodých látek. Tím  dochází k řadě  negativních  jevů, které ve svém důsledku znamenají:

 • snížení průtočnosti
 • omezení přestupu tepla
 • biologickou kontaminaci
 • korozi materiálu
 • blokování mechanických částí
 • zhoršování účinnosti systému
 • snížení životnosti systémů
 • zvýšení četnosti oprav
 • zvýšení ekonomických nákladů

 

Příklady systémů vyžadujících čištění:

 • topné systémy včetně kotlů, radiátorů a potrubí
 • systémy teplé užitkové vody
 • chladící systémy
 • dopravní a skladovací systemy na ropné a chemické produkty
 • nádrže topných olejů, topné systémy Lto a podobně
 • protiproudové chladiče a ohřívače, deskové výměníky
 • kogenerační jednotky
 • bazénové systémy, koupaliště, nádrže
 • technologické okruhy

 

Cíl čištění a údržby

Cílem čistění je odstranění nečistot, kalů a úsad tak, aby došlo k takovému zlepšení, který znamená přiblížení stavu systému k  původním hodnotám. Spolu s tím se dosahuje zvýšení životnosti a funkčnosti, omezí se množství poruch a tím i zásahů do systému.

 

Principy:

Principielně se u chemického i fyzikálního čistění jedná o nedestruktivní způsoby odstraňování. Nečistoty, usazeniny či kaly se převedou do takového stavu, kdy jsou možné ze systému “vyloučit” proplachem či filtrací, popřípadě jsou upraveny tak, že nejsou schopny se na stěnách usazovat a jsou vynášeny samovolně ze systému či separovány a pak likvidovány či jako biodegradovatelná nebo neutrální složka po čistění vypuštěna do kanalizace

Při prohlídce systému je definován materiál či materiály, z kterých je systém vyroben,jeho specifika, stav, stáří, kvalita a určí se cíl, kterého chceme dosáhnout - zprůchodnění, odstranění a odloučení usazenin, pasivace, dezinfekce, chemická odolnost, mechanická odolnost aj.

Při zvolení chem. čistění je zásadní otázkou, z jakého materiálu je systém vyroben, a v jakém stavu opotřebení se nachází. Například jedná li se o ocel, pozinkovanou ocel, litinu, mosaz, měď bronz, aluminium. plasty, sklo, keramiku. Při zvolení postupu a použití chemických agens je brán zásadní zřetel na to, aby nebyl narušen či poškozen materiál či materiály, z kterých je systém vyroben !!!

 

Druhy chemických materiálů, používané pro čistění:

 • kyseliny a zásady anorganického a organického původu
 • tenzidy
 • komplexotvorné sloučeniny
 • Noxoly
 • Kirasoly 

 

Druhy materiálů, používané pro pevnostní spoje a povrchové úpravy:

 • Corrocoat
 • Belzona
 • BG Guick

 

Čištění ropných zařízení:

Společnost využívá při své práci portfolia materiálů fi. Corpex (Kirasol)

KIRASOL®-318SC
Koncentrovaný průmyslový čistící prostředek a emulgátor olejů, je efektivní, málo pěnivý. Odstraňuje maz, olej a nečistoty.

KIRASOL-340
Čistící prostředek který spolehlivě odstraňuje těžké hydrouhličitany, přírodní pryskyřice jako dehet, olejové barvy, asfalty, lepidla, maziva a.j

KIRASOL-360
Vysokorychlostní čistící prostředek ,odstraňje uhlíkaté produkty, rostlinné oleje, lubrikanty, syntetické nátěry, polymerová, maziva a jiné nečistoty.

 

Čištění vodovodních a chemických zařízení

Společnost využívá při své práci portfolia materiálů fi. Corpex (Noxol)

NOXOL-550
Čistící prostředek na systémy sdílení tepla na odstraňování úsad vznikajících jako důsledek tvrdosti vody jako jsou například uhličitan vápenatý a hydroxid hořečnatý.

NOXOL®-100
Přípravek na chemické čištění a pasivaci povrchů kovů. Prostředek na odstraňování oxidů železa vznikajících důsledkem koroze. Současně s odstraněním oxidů železa odstraňuje uhličitan vápenatý a hydroxid hořečnatý.

NOXOL-678
Čistící prostředek na systémy sdílení tepla na odstraňování oxidů, karbonátů, fosfátů a halogenidů železa, vápníku a dalších kationtů kovů.

 

Vysokopevnostní pojení betonů a povrchové úpravy:

Společnost využívá především materiálů Belzona, Corrocoat, BG Quick

Materiály jsou využitelné pro kvalitní, vysoce odolné povrchy, jak proti chemické erozi, tak proti mechanické abrazi, a to nejenom pro technologické celky, tak pro opravu budov, tepelných zařízení, komínů, betonových ploch a nádrží. Některé aplikace jdou provádět v komplikovaných podmínkách, doslova za „mokra“. Další výhodou, především u poškozeného betonu je operativnost oprav a rychle dosažená výchozí kvalita.

Tyto aplikace byly s úspěchem prováděny především v provozech Ško-Energo s.r.o. Mladá Boleslav, Juta Dvůr Králové n. L., Dehonit Falke s.r.o Sokolov aj.

 

 

Napište nám

Kontaktní údaje

Prosím, přepište text z obrázku

*) Pole označená hvězdičkou jsou povinná

Rychlé kontakty - Nako-MB s.r.o.

Adresa:

Nako-MB s.r.o.
Žižkova 902
Mladá Boleslav, 29301

Tel. 1:
+420 326 732 673
Tel. 2: +420 326 328 835
E-mail: nako-mb@nako-mb.cz
Web: www.nako-mb.cz

IČ: 27236838   DIČ: CZ27236838

Otevírací doba:
Po-Čt 7-16hod., Pá 7-15hod.

GPS: N 50°24.80073', E 14°54.88950'

^